محاکمه جوانی که 23 کیلو مواد مخدر همراه داشت

محاکمه جوانی که 23 کیلو مواد مخدر همراه داشت

پسر جوانی که به اتهام حمل ۲۳ کیلوگرم هروئین دستگیر شده، در دادگاه کیفری مدعی شد در زمان دستگیری زیر سن قانونی بوده است بنابراین پرونده وی برای مشخص شدن صحت این ادعا، به دادسرا برگردانده شد.

ازدواج یک ماهه دختر 14 ساله مشهدی

ازدواج یک ماهه دختر 14 ساله مشهدی

نامادری ام مرا برای ازدواج فریب داد او می دانست که شوهرم بعد از ازدواج اجازه تحصیل به من نمی دهد اما او مرا با محبت های دروغین ترغیب کرد که اگر دوست دارم ادامه تحصیل بدهم باید به جوانی که به خواستگاری ام آمده است پاسخ مثبت بدهم اما …