سیل بی‌سابقه در هنگ کنگ

سیل بی‌سابقه در هنگ کنگ

رسانه‌های چین از وقوع بارندگی شدید و سیل بی‌سابقه در طول ۱۴۰ سال گذشته در هنگ‌کنگ خبر دادند که خیابان‌ها را زیر آب برد و منجر به تعطیلی مدارس شد.

وضعیت آشفته کودک آزاری در ژاپن

وضعیت آشفته کودک آزاری در ژاپن

تعداد پرونده‌های کودک‌آزاری که در مراکز مشاوره کودک در سراسر ژاپن رسیدگی می‌شود در سال مالی گذشته از ۲۱۹ هزار مورد فراتر رفته که رکورد تازه‌ای محسوب می‌شود.