بازداشت دزدان حرفه ای در تعقیب و گریز سارقان پراید سوار

بازداشت دزدان حرفه ای در تعقیب و گریز سارقان پراید سوار

سرهنگ “جلیل موقوفه ای” در تشریح این خبر گفت: روز گذشته تیم عملیات کلانتری شهرک قدس در حال گشت زنی در شهرک قدس به یک دستگاه خودرو پراید سفید رنگ با راننده و سرنشین که سرنشین از خودرو پیاده و در حال زاغ زنی منزلی بودند مشکوک می شوند.