آخرین اخبار

قتل نخبه شیمی با محلول شیمیایی خطرناک

قتل نخبه شیمی با محلول شیمیایی خطرناک

دانشجوی دکترای شیمی که متهم است با ساخت محلولی شیمیایی و خطرناک، باعث مرگ نخبه شیمی شده، پس از محاکمه دوباره در دادگاه کیفری، به قصاص محکوم شد. پیش از این، قضات، عمل او را قتل عمد تشخیص نداده بودند.

رانندگی زن مشهدی او را بین زمین و هوا معلق کرد

رانندگی زن مشهدی او را بین زمین و هوا معلق کرد

معلق ماندن میان زمین و آسمان که احتمال افتادن و نیفتادن به تار مویی بسته است و می دانی در صورت سقوط سرنوشت نامشخصی در انتظارت است، ترسناک تر از آن است که یک زن جوان بتواند به تنهایی آن را مدیریت کند.

عکس