آخرین اخبار

عمو یحیی بخشیده شد

عمو یحیی بخشیده شد

عمو یحیی قصاص نمی شود. همین ۴ واژه معنی بخشیدن حیات به یک انسان را دارد. خانواده مقتول با بزرگواری از قصاص قاتل پدرشان گذشت کردند و زخمی از پیکر جامعه پاک شد.

مرگ مرموز نوعروس، چند روز قبل از عقد

مرگ مرموز نوعروس، چند روز قبل از عقد

مرگ مشکوک دختری جوان، چند روز پیش از نشستن پای سفره عقد بازپرس جنایی پایتخت را در برابر معمایی پیچیده قرار داد و باعث دستگیری نامزد او و آغاز تحقیقات درباره علت اصلی فوتش شد.

عکس