آخرین اخبار

غافلگیری قاتل در مرز پاکستان

غافلگیری قاتل در مرز پاکستان

جوانی که پس از ارتکاب جنایت در پارک با هویت جعلی به نقاط مرزی کشور گریخته بود، قبل از خروج از مرز، غافلگیر شد و توسط کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی به دام افتاد.

عکس