زیرگرفتن مرگبار مرد میانسال به خاطر جای پارک

زیرگرفتن مرگبار مرد میانسال به خاطر جای پارک

طناب دار بر گردن قاتل حلقه بسته و همه‌‌چیز برای اجرای حکم آماده بود؛ اما در آخرین لحظه فرزندان مقتول اعلام کردند قاتل را بخشیده‌اند تا اجرای حکم، متوقف و طناب از گردن قاتل باز شود.

قتل راننده پژو به خاطر کوبیدن به دیوار همسایه

قتل راننده پژو به خاطر کوبیدن به دیوار همسایه

متهم اصلی پرونده قتل بر سر دیوارچینی در حالی پس از 6ماه فرار به دام مأموران پلیس مشهد افتاده که مدعی است بی‌گناه است و او قاتل نیست. ادعای متهم در شرایطی بیان می‌شود که پیش از این تمامی شاهدان که از بستگان وی هستند او را به‌عنوان قاتل معرفی کرده بودند.

قتل در صالحیه تهران

قتل در صالحیه تهران

درگیری 3 پسر جوان در یکی از بوستان‌های جنوب تهران با مرگ یکی از آن‌ها پایان یافت.